NOU SERVEI DE CONSULTA HOMEOPÀTICA

La Homeopatia és una medicina que fou desenvolupada per Samuel Hahnemann a primers de 1800. Es basa en el principi dels semblants “Similia Similibus Curantur”, “el similar es guareix amb el similar”, aquest és un principi molt antic que ja va ser enunciat per Hipòcrates cap el 400 aC. 

Segons aquest principi, una substància que administrada a un organisme sa provoca una sèrie de lesions, trastorns, un quadre clínic observable…, aplicada a un animal que presenti un quadre similar però a dosis infinitesimals (molt baixes) fa que l’organisme resolgui el quadre mèdic patològic.

La Homeopatia no s’oposa a l’organisme, no és anti- (antiinflamatoris, antibiòtics, antipirètics…), no anul·la o bloqueja els símptomes, es posa del costat de l’organisme dotant-lo de l’energia necessària per a resoldre un quadre.                                                                                                                                                                                                

 

             La Homeopatia es basa en tres principis        

                      1er. Principi de la similitud                           

                      2on. Utilització de dosos infinitesimals

                      3er. Dinamització

                         

La Dinamització és el procés que te per objecte dotar d’energia al medicament, a mida que es va diluent va sent sotmès a aquest procés de dinamització o sucussió per medi de vibracions. Quan major sigui la dilució i per tant la dinamització, major serà l’energia del medicament. Ben emprada, pot ser utilitzada per resoldre qualsevol tipus de procés patològic, tant agut com crònic.

Sempre es diu que la Homeopatia és una medicina lenta i això no es cert. El que ocorre és que l’habitual és que al homeòpata li arribin més casos crònics que aguts, de manera que la resolució de un quadre crònic pot tardar-se més temps en resoldre que un agut. Per exemple es pot tractar una hemorràgia amb un resultat immediat.

La Homeopatia Veterinària s’assembla a la Homeopatia pediàtrica, de forma que el pacient poc ens pot explicar més enllà de l’observable, és el propietari el que ens proporciona tota la informació necessària.Una consulta homeopàtica és una consulta on es parla de TOT el que estigui relacionat amb l’animal, el homeòpata farà el que es diu Historia Biopatogràfica del pacient, on intentarà obtenir informació sobre el caràcter i tot el relacionat amb la ment del pacient, informació sobre els símptomes generals de la patologia actual i per últim els símptomes locals de l’afecció. En cas de que el que haguéssim de tractar fos un cas agut, donaríem més importància al símptoma local.

L’Homeòpata considera al organisme com un TOT i no creu que hi hagin malalties si no malalts, cada pacient és un cas que s’ha de tractar de forma individualitzada.

En homeopatia s’utilitzen més de 3000 substàncies procedents del regne vegetal (la majoria), animal o mineral. De cada substancia coneixem els símptomes que produeixen en un organisme sa al ser administrades a dosis altes. L’homeòpata estudiarà al malalt i li administrarà a dosis infinitesimals la substancia el quadre de la qual sigui la més semblant al que presenta el pacient.